மாகாணக் கல்வித்திணைக்களம் வடக்கு மாகாணம்
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු පළාත
PROVINCIAL DEPARTMENT OF EDUCATION NORTHERN PROVINCE


முறைப்பாடுகளை மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளருக்கு தெரிவிப்பதற்காக
To report the grievances to the Provincial Director of Education
உதவி Help?
முறைப்பாடுகள் வகை | Complaints type
முறைப்பாடுகள் | Your Complaints
விருப்பத்தேர்வு (தேவைப்பட்டால், உங்கள் புகார் தீர்க்கப்பட்டதாக சரிபார்க்க)
    Optional ( If Need,to check Your complaint resolved)


Your Mobile Number
Your Email